Dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników Domu Pomocy Społecznej

Grant to wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w DPS, w związku ze zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

Otrzymaliśmy grant na wspieranie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „WSPIERAMY DPS”, współfinansowanego przez UE w ramach EFS, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Grant to dodatek do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w DPS wykonujących pracę bezpośrednio z mieszkańcem, w szczególności: opiekunom, pokojowym, terapeutom oraz innym bezpośrednio zaangażowanym w walkę z COVID-19.  Środki będą wypłacane co miesiąc przez okres 3 miesięcy (w sierpniu za czerwiec, we wrześniu za lipiec i w październiku za sierpień 2020 r.)

Dziękujemy za wsparcie.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.