Zakup samochodu – zapytanie o cenę

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi w Czarnowąsach, działając na podstawie art. 69-73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), zwraca się z zapytaniem o cenę w postępowaniu, którego przedmiotem jest zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 miejscowego przystosowanego do … [Read more…]