Świetlica

swietlica_04Świetlica w DPS w Czarnowąsach została otwarta dnia 17 września 2012 roku. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu – gry komputerowe, rozmowy z podopiecznymi, pisanie listów do rodziny, układanie puzzli, nauka pisania na komputerze, czytanie książek, przeglądanie czasopism, dyskoteki, słuchanie muzyki, zabawy i gry, oglądanie filmów, oglądanie zdjęć rodzinnych, spacery, spotkania przy kawie, spotkania ze sponsorami, gry sprawnościowe, oglądanie różnego rodzaju imprez na płytkach przywiezionych z domu przez mieszkanki (wesela, komunie), rysowanie, kolorowanie, pisanie kartek świątecznych, rozmowy indywidualne, śpiewanie kolęd.

Na zajęcia świetlicowe przychodzą dziewczęta, które nie mają w tym czasie zajęć z rehabilitacji, terapii zajęciowej, ani szkolnych.

Dzięki hojności wielu darczyńców udało się zaopatrzyć świetlicę w potrzebne sprzęty taki jak: telewizor, DVD, bajki i filmy dla dzieci i młodzieży otrzymane od firmy TCHIBO z Opola, która również daruje mieszkankom pyszną kawę i herbatę. Była również sponsorem wyjazdu do kina Helios na bajkę „Mambo” oraz przepyszny poczęstunek. Sprzęt komputerowy (pięć sztuk) oraz kino domowe otrzymał Dom od mieszkańca Opola. Firma Orange z Opola zaopatruje mieszkanki w gry planszowe, puzzle oraz upominki z okazji św. Mikołaja.

Corocznie Elektrownia Opole obdarowuje pensjonariuszki w paczki mikołajkowe.

Również Wójt Gminy Murów od kilku lat jest darczyńcą DPS, który pojawia się w okresie świątecznym z prezentami dla podopiecznych.