Trochę historii

1228 – Książę opolski Kazimierz przenosi klasztor Sióstr Premonstratersek z Rybnika do Czarnowąs.

1643 – Wojna Szwedzka – zburzenie klasztoru i kościoła.

1648 – Odbudowa klasztoru – rozkwit życia zakonnego.

1810 – Likwidacja klasztoru Sióstr Premonstratersek. Budynki klasztorne przechodzą w posiadanie  władz świeckich.

1869 – Sprowadzenie do Czarnowąs Sióstr Magdalenek.

1875 – Kulturkampf – Siostry Magdalenki zmuszone do opuszczenia Czarnowąs.

1885 – Kupno zabudowań klasztornych przez wrocławskiego ks. Bpa Henryka Förstera. Stworzenie Zakładu dla sierot im. Henryka.

1902 – Sprowadzenie Sióstr św. Jadwigi z Wrocławia. Opieka na 140 sierotami.

1940 – Koedukacyjny Zakład im. Henryka liczy 493 dzieci.

1945 – Styczeń – luty – Wysiedlenie Sióstr i wychowanków na tereny niemieckie. Wkroczenie wojsk radzieckich. Przekształcenie Klasztoru na Szpital Polowy.

1945 – Maj – powrót wychowanków. Utworzenie przedszkola z trzema oddziałami dla dzieci wiejskich i Szkoły Podstawowej na terenie Domu.

1955 – Przekształcenie Zakładu im. Henryka na Dom Pomocy Społecznej dla dzieci o różnym upośledzeniu umysłowym (145 podopiecznych).

1990 – Dom Pomocy Społecznej  zostaje przekazany przez ówczesne władze pod Zarząd Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi.